Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email με την οποία ολοκληρώσατε την εγγραφή σας στο mycitylife.gr. Έτσι θα μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε το λογαριασμό σας και να σας στείλουμε ένα email για να συνεχίσετε.

Πληκτρολογήστε το κείμενο που βλέπετε για επιβεβαίωσηΑκύρωση